Actievoorwaarden

Actievoorwaarden en spelregels Zeeuws-Vlaamse Studentenstad

 1. Deze actie wordt uitgeschreven door Rootzz Zeeuws-Vlaanderen, gevestigd te Graauw. Deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je inschrijfformulier hebt ingevuld of een foto van de poster hebt gedeeld met #zvss op je Instagram of Facebook account. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De jury bepaalt uit de inzendingen de winnaar van de titel Zeeuws-Vlaamse Studentenstad. In de stad van de Winnaar zal Rootzz Zeeuws-Vlaanderen een event organiseren met een budget van €25.000. Naast de hoofdprijs zijn vijf duo-tickets voor VESTROCK te winnen. De jury bepaalt de winnaars van de duo-tickets op basis van originaliteit.
 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. Rootzz Zeeuws-Vlaanderen, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Rootzz Zeeuws-Vlaanderen hiervoor zorg dragen
 14. Medewerkers van Rootzz Zeeuws-Vlaanderen zijn uitgesloten van deelname.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Rootzz Zeeuws-Vlaanderen voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Rootzz Zeeuws-Vlaanderen.
 17. Rootzz Zeeuws-Vlaanderen handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Rootzz Zeeuws-Vlaanderen: Michiel Meijers, michiel@zvss.nlof Koen Verhagen, koen@zvss.nl