Actievoorwaarden

Actievoorwaarden en spelregels Zeeuws-Vlaamse Studentenstad Vestrock actie

 1. Deze actie wordt uitgeschreven door Rootzz Zeeuws-Vlaanderen, gevestigd te Terneuzen. Deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan deze actie is gratis. Om deel te nemen aan de actie dienen jij en je jaarclubleden jezelf aan te melden via www.rzvl.nl en aanwezig te zijn op het Zeeuws-Vlaamse Studentenstad event dat op 25 april 2019 plaatsvindt in de Spoorzone 013 in Tilburg.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De actie loopt van 12 maart tot en met 25 april 2019.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en lid te zijn van een studentenvereniging en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De jaarclub die op 25 april om 18:00 aanwezig is met de meeste leden wint. Indien meerdere jaarclubs met een gelijke hoeveelheid personen aanwezig is, wordt de winnaar door loting bepaald.
 9. Prijs: De op 25 april aanwezige leden van de winnende jaarclub ontvangen ieder een combi-ticket voor VESTROCK (www.vestrock.nl) inclusief camping overnachting. Het maximale aantal combi-tickets met camping overnachting dat door een jaarclub gewonnen kan worden is twintig.
 10. De winnende jaarclub wordt op 25 april 2019 om 18:30 bekendgemaakt tijdens het Zeeuws-Vlaamse Studentenstad event in Tilburg.
 11. Rootzz Zeeuws-Vlaanderen, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Rootzz Zeeuws-Vlaanderen hiervoor zorg dragen
 15. Medewerkers van Rootzz Zeeuws-Vlaanderen zijn uitgesloten van deelname.
 16. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Rootzz Zeeuws-Vlaanderen voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Rootzz Zeeuws-Vlaanderen.
 18. Rootzz Zeeuws-Vlaanderen handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Rootzz Zeeuws-Vlaanderen: Michiel Meijers, michiel@zvss.nl of Koen Verhagen, koen@zvss.nl