Het netwerk Werken voor Zeeland is een Zeeuws mobiliteitsnetwerk (opgericht in mei 2016) dat met, voor en door elkaar arbeidsmobiliteit binnen de deelnemende organisaties bevordert en mogelijk maakt. Dit doen we door met elkaar in verbinding te staan, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring.

Dit resulteert in arbeidsmobiliteit (in de breedste zin van het woord) van onze medewerkers, waardoor zij op de juiste plek komen, vitaal blijven of worden en duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Ook resulteert dit in kansen binnen de Zeeuwse arbeidsmarkt door het bundelen van onze krachten voor het verder ontplooien van talenten en het bieden van de juiste kansen voor hoger opgeleiden zodat je voor deze doelgroep de werkgelegenheid in Zeeland aantrekkelijker maakt.

Meer informatie vind je op Zeeland. Land in zee